WITAMY NA STRONIE
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
 

Regulamin Powiatowego Konkursu Literackiego "Musimy zatrzymać w czasie"

________________________________________________________________________

>>Regulamin<<

 

UWAGA!!!

Termin przesyłania prac został wydłużony do 28 lutego 2018 roku.


 Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno –  

 opiekuńczy

_________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11 została wskazana do pełnienia w powiecie bolesławieckim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego programu rządowego znajdują się w zakładce "Za życiem".

Zmiany w prawie oświatowym

___________________________________________

Adresat szkolenia: pracownicy administracyjni i dyrektorzy szkół
Termin szkolenia: 12.12.2017 godz. 09:00, ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec
Koszt szkolenia: 230 zł/osoba
Prowadząca: Wanda Derska-Koziński


>>Karta zgłoszenia<<

Warsztaty dla pedagogów szkół powiatu bolesławieckiego- Certyfikat bezpieczeństwa w cyberprzestrzeni

________________________________________________________________________________________________________________

Adresat szkolenia: Zainteresowani nauczyciele
Termin szkolenia: 14.12.2017 r. godz. 10:00,

                                 ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec

                                 (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej)

Koszt szkolenia: 250 zł/osoba
Prowadząca: dr Anna Andrzejewska

 

>>Karta zgłoszenia<<

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na szkolenie dwudniowe pn.:"Kurs kierowników wycieczek szkolnych".

 

Szczegóły szkolenia:

Adresat szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Termin szkolenia dwudniowego: przeniesione na 2018 r.
Miejsce szkolenia: ul. Ogrodowa 7 (Bursa szkolna)
Koszt szkolenia: 150zł/osoba

 

>>Karta zgłoszenia<<

Szkolenie pt. „Warsztat pracy nauczyciela fizyki w szkole podstawowej i gimnazjum”

_______________________________________________________________________________________________________________________

Program szkolenia: W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznają się z eksperymentami na lekcjach fizyki oraz samodzielnie przeprowadzą doświadczenia zgodnie z przygotowanymi kartami pracy.
Data szkolenia: przeniesione na 2018 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Zdzisław Zarzycki
Koszt szkolenia: 100,00 zł/osoba
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, ul. Słowackiego 2
Adresaci: nauczyciele fizyki szkół podstawowych i gimnazjum

Drugi termin szkolenia pt. „Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wg M. Montessori”

_______________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, informujemy, iż z uwagi na duże zainteresowanie szkoleniem pt. „Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wg M. Montessori” został wyznaczony dodatkowy termin w dniu 15 listopada 2017 r. o godz. 15:00 w Miejskim Przedszkolu Publicznym nr 7 przy ul. Górne Młyny 5 w Bolesławcu.

Terminy etapów powiatowych konkursów blokowych zDolny Ślązak / zDolny Ślązaczek w roku szkolnym 2017/2018

_____________________________________________________________________________________________________________________

Informujemy, iż etapy powiatowe odbywają się przy ul. Ogrodowej 7 w Bolesławcu o godzinie 12:00 i trwają 90 minut.

Harmonogram konkursów:

 • zDolny Ślązaczek - 14.11.2017 r.

 • zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok humanistyczny - 15.11.2017 r.

 • zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok matematyczno-fizyczny - 16.11.2017 r.

 • zDolny Ślązak Gimnazjalista - blok przyrodniczy - 17.11.2017 r.

 

Szczegółowe informacje dotyczące konkursów znajdują się na stronie: zdolnyslazak.dodn.dolnyslask.pl

Szkolenie pt. "SIO po zmanach"

_____________________________________________

1) Adresat szkolenia: Pracownicy administracyjni szkół i dyrektorzy szkół.
2) Data szkolenia: 09.11.2017 r. godz. 10:00.
3) Liczba godzin: 6 godzin dydaktycznych.
4) Miejsce szkolenia: sala konferencyjna PCEiKK ul. Ogrodowa 7 - Bolesławiec.
5) Osoba prowadząca: Małgorzata Jagiełło
6) Koszt szkolenia: 210 zł/osobę

 

Program szkolenia:
1. Zmiana architektury SIO2 - odejście od lokalnych baz danych na rzecz przekazywania danych za pomocą usługi typu web service
2. Etapowe udostępnianie poszczególnych modułów w ramach zmiany architektury SIO2,
3. Rejestr Szkół i Placówek Oświatowych – aktualizacja danych identyfikacyjnych szkół i placówek oświatowych w związku ze zmianą ustroju szkolnego,
4. Procedura weryfikacji danych do naliczania subwencji oświatowej na lata 2019 i 2020, w tym odpowiedzialność za poprawność wprowadzonych danych,
5. Nowa procedura dostępu do bazy danych SIO2,
6. Odejście od sekwencyjnego wprowadzania danych,
7. Narzędzie pomocy,
8. Mechanizmy weryfikacji danych wprowadzanych do SIO2:

 • współpraca bazy danych SIO2 z rejestrami REGON oraz PESEL,

 • zmieniona procedura postępowania w przypadku niezgodności danych identyfikacyjnych ucznia (nauczyciela), wprowadzonych przez szkołę, z danymi identyfikacyjnymi zawartymi w rejestrze PESEL - zastępująca rejestrację tymczasową,

 • odrębna procedura weryfikacji danych dotyczących orzeczeń o kształceniu specjalnym, orzeczeń o zajęciach rewalidacyjno-wychowawczych oraz opinii o wczesnym wspomaganiu i jej konsekwencje dla JST,

9. Dane wprowadzane do systemu – analiza zakresu danych wprowadzanych w ramach poszczególnych modułów SIO2 przez przedszkola, szkoły, placówki oświatowe, jednostki samorządu terytorialnego, jednostki obsługujące szkoły,
10. Terminy przekazywania danych do bazy danych SIO2,  
11. Przechowywanie danych w bazie danych SIO2,
12. Strefa dla zalogowanych,
13. Rozszerzenie listy podmiotów upoważnionych do pozyskania danych z bazy danych SIO,
14. Kontrola zgodność wprowadzania danych do systemu informacji oświatowej (SIO1, SIO2) ze stanem faktycznym, prowadzona przez organy kontrolujące,
15. Obowiązki administratora danych osobowych wynikające z przetwarzania danych osobowych w SIO2.
 
Karta zgłoszenia/Podanie przyjęcia na kurs na stronie w zakładce "szkolenia"

Szkolenie „Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wg M. Montessori”

_____________________________________________________________________________________________________________________

1. Adresat szkolenia:  Nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice edukacji domowej, wszyscy zainteresowani edukacją,

2. Program szkolenia:

 • Krótki wykład wprowadzający.

 • Pokaz i instruktaż jak pracować z materiałami montessoriańskimi.

 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne z materiałami do nauki matematyki.

3. Środki dydaktyczne:

Złoty materiał – złote perełki, czerwone beleczki, czerwono-niebieskie beleczki, wrzeciona do przeliczania, szorstkie cyfry, pchełki,  bryły geometryczne, tablice Seguina, tablica do liczenia  w zakresie 100.

4. Termin szkolenia: 8 listopad 2017 r. godz. 14:30 //  drugi termin: 15 listopada 2017 r. godz. 15:00

5. Liczba godzin: 4h

6. Miejsce szkolenia: ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec // drugi termin: MPP nr 7, ul. G.Młyny 8, 59-700 B-c

7. Informacje o prowadzącym

Beata Ogórek-Lubarska - mgr matematyki.

Posiada kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz nauczania fizyki w gimnazjum. Pasjonatka pedagogiki Marii Montessori – w tym zakresie skończyła kilka kursów propedeutycznych. Uczestniczka  projektu „Wychowanie dla pokoju w przedszkolach i szkołach Montessori. Doświadczenia niemieckie – inspiracją dla Polski. Seminarium.” oraz  POLSKICH DNI MONTESSORI. 

8. Koszt szkolenia – 110 zł/osoba

Uwaga – ze względu na fakt, iż zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu liczba miejsc ograniczona do 15. Liczy się kolejność zgłoszeń

Zmarł Dariusz Kwaśniewski

______________________________________________________________________________

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego współpracownika, szefa i Drogiego Kolegi Dariusza Kwaśniewskiego. Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi, składając wyrazy głębokiego współczucia.
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

 

Ostatnie pożegnanie Dariusza Kwaśniewskiego odbędzie się w piątek, 6 października o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy. Wcześniej o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłego w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy.

Uwaga! szkolenie pt. „Budowanie programów nauczania w oparciu o założenia nowej podstawy programowej” zostaje przełożone

__________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, informujemy, iż szkolenie pt. „Budowanie programów nauczania w oparciu o założenia nowej podstawy programowej” odbędzie się w innym terminie. Więcej informacji odnośnie nowego terminu szkolenia zostanie przekazane w późniejszym okresie.

Szkolenie „Budowanie programów nauczania w oparciu o założenia nowej podstawy programowej”

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. Adresat szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół

2. Program szkolenia:

     - podstawy prawne,

     - różne spojrzenia na program nauczania, jak podstawa programowa wpływa na programy

        nauczania,
     - analiza podstawy programowej – pierwszym „krokiem” tworzenia programu nauczania,
     - struktura programu nauczania,
     - tworzenie programu nauczania - działania nauczyciela „krok po kroku",
     - obudowa programu,
     - modyfikacja programu.

3. Termin szkolenia: zostanie ogłoszony w późniejszym okresie
4. Liczba godzin: 10h
5. Miejsce szkolenia: ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec
6. Koszt szkolenia – 150 zł/osoba
Karta zgłoszenia na stronie - http://pceikk.pl/szkolenia.html

Oferta Szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

__________________________________________________________________

Szanowni nauczyciele i pracownicy administracyjni oświaty powiatu bolesławieckiego

 

     W związku z wprowadzoną 1 stycznia 2017 roku reformą oświaty czekają nas nowe zadania, które muszą zostać wprowadzone w najbliższych miesiącach. Zaplanowane przez MEN zmiany wymagają od nas odpowiedniego przygotowania do realizowania zadań oświatowych w obszarze dydaktyki, wychowywania i profilaktyki. Zmiany dotyczą również sposobu prowadzenia szkół oraz jej organizacji.

 

     Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom PCEiKK przygotowało ofertę szkoleniową wspierającą nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników administracyjnych.

 

Przygotowana Oferta Szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 zawiera propozycję realizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji indywidualnych i szkoleń rad pedagogicznych związanych z realizacją priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Dodatkowo przygotowaliśmy ofertę innych szkoleń, które wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli powiatu bolesławieckiego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach
Uwaga – zgłoszenia na kursy i szkolenia w 2017 roku przyjmujemy do 25 września.
Karta zgłoszenia na kursy dostępna jest w zakładce Szkolenia lub poniżej:

Prosimy o wypełnianie karty zgłoszeniowej komputerowo, a następnie wydrukowanie i podpisanie przez Dyrekcję oraz przesłanie za pośrednictwem FAXu, e-maila lub osobiście.

                                                                                                                                               Dyrektor PCEiKK

                                                                                                                                           mgr Cezariusz Rudyk

Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

___________________________________________________________________________________________________________________

Z dniem 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, które obecnie znajduje się przy ul. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej).

Oferta wynajmu pokoi w Bursie Szkolnej w Bolesławcu

______________________________________________________________

Wyjątkowa okazja wynajmu tanich miejsc noclegowych w bolesławieckiej Bursie Szkolnej. Ceny są bardzo atrakcyjne już przy mniej licznych rezerwacjach, a tym bardziej przy zainteresowaniu większych grup.

 

Wynoszą one:
- dla grupy od 10 do 19 osób - 50,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg
- dla grupy od 20 do 29 osób - 25,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg,
- dla grupy 30 osób i więcej - 20,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg.

 

Propozycja dotyczy również ferii zimowych, dlatego bez problemu można zaplanować pobyt w Bolesławcu na kilka miesięcy wcześniej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec, tel./ fax 75-735-18-64,

e-mail: pceikk@op.pl

 

Wyniki rekrutacji do Bursy Szkolnej w Bolesławcu na rok szkolny 2017/2018

_________________________________________________________________

Regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przesyła aktualny regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Materiały z konferencji w dniu 08.12.2016 r. prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej

______________________________________________________________________________________________________

Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2016/2017

_____________________________________________________

 • Harmonogram

Oferta szkoleniowa na rok 2016/2017


 
 
 • Podanie o przyjęcie na kurs.                                     (Prosimy o wypełnianie podania komputerowo, wydrukowanie, podpisanie przez Dyrekcję i przesłanie za pośrednictwem FAXu lub e-maila)

Nowe formy szkoleniowe
 
1)  Ochrona danych osobowych - 7 czerwca 2016 r.
    2)  Projekt RPOWD 10.2.1.G Podniesienie kompetencji nauczycieli 
         Powiatu Bolesławieckiego
    3)  Projekt RPOWD 10.4.1 "Edukacja Kluczem do Kariery -
         kompleksowy program rozwoju uczniów pięciu szkół Powiatu
          Bolesławieckiego"
Uwaga! Zmiany w sposobie płatności. Więcej informacji na stronie placówki.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu powstało
1 września 2001 r. PCEiKK tworzy zespół placówek, w skład którego wchodzą:

przy ul. Ogrodowej 7:

przy ul. Tyrankiewiczów 11:

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem