WITAMY NA STRONIE
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
 

Uwaga! szkolenie  pt. „Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wg M. Montessori” zostaje przełożone na październik

_______________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, informujemy, iż szkolenie pt. „Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wg M. Montessori” odbędzie się 8 listopada 2017 r. o godz. 14:30 w sali konferencyjnej przy ul. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu.

Szkolenie „Edukacja matematyczna z wykorzystaniem pomocy dydaktycznych wg M. Montessori”

_____________________________________________________________________________________________________________________

1. Adresat szkolenia:  Nauczyciele  wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, rodzice edukacji domowej, wszyscy zainteresowani edukacją,

2. Program szkolenia:

 • Krótki wykład wprowadzający.

 • Pokaz i instruktaż jak pracować z materiałami montessoriańskimi.

 • Warsztaty i ćwiczenia praktyczne z materiałami do nauki matematyki.

3. Środki dydaktyczne:

Złoty materiał – złote perełki, czerwone beleczki, czerwono-niebieskie beleczki, wrzeciona do przeliczania, szorstkie cyfry, pchełki,  bryły geometryczne, tablice Seguina, tablica do liczenia  w zakresie 100.

4. Termin szkolenia: 8 listopad 2017 r. godz. 14:30

5. Liczba godzin: 4h

6. Miejsce szkolenia: ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec

7. Informacje o prowadzącym

Beata Ogórek-Lubarska - mgr matematyki.

Posiada kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo – wychowawczej, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz nauczania fizyki w gimnazjum. Pasjonatka pedagogiki Marii Montessori – w tym zakresie skończyła kilka kursów propedeutycznych. Uczestniczka  projektu „Wychowanie dla pokoju w przedszkolach i szkołach Montessori. Doświadczenia niemieckie – inspiracją dla Polski. Seminarium.” oraz  POLSKICH DNI MONTESSORI. 

8. Koszt szkolenia – 110 zł/osoba

Uwaga – ze względu na fakt, iż zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu liczba miejsc ograniczona do 15. Liczy się kolejność zgłoszeń

Zmarł Dariusz Kwaśniewski

_________________________________________________________________________________

Z głębokim żalem i smutkiem przyjęliśmy wiadomość o śmierci naszego wieloletniego współpracownika, szefa i Drogiego Kolegi Dariusza Kwaśniewskiego. Łączymy się w bólu z Rodziną i Bliskimi, składając wyrazy głębokiego współczucia.
„Można odejść na zawsze, by stale być blisko...”
Ks. J. Twardowski

 

Ostatnie pożegnanie Dariusza Kwaśniewskiego odbędzie się w piątek, 6 października o godz. 14.00 na cmentarzu przy ul. Słowiańskiej w Świdnicy. Wcześniej o godz. 12.30 zostanie odprawiona msza św. w intencji zmarłego w Kościele pw. św. Andrzeja Boboli przy ul. Wałbrzyskiej w Świdnicy.

Uwaga! szkolenie pt. „Budowanie programów nauczania w oparciu o założenia nowej podstawy programowej” zostaje przełożone na październik

__________________________________________________________________________________________________________________

Szanowni Państwo, informujemy, iż szkolenie pt. „Budowanie programów nauczania w oparciu o założenia nowej podstawy programowej” odbędzie się w październiku. Więcej informacji odnośnie nowego terminu szkolenia zostanie przekazane w późniejszym terminie.

Szkolenie „Budowanie programów nauczania w oparciu o założenia nowej podstawy programowej”

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. Adresat szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół

2. Program szkolenia:

     - podstawy prawne,

     - różne spojrzenia na program nauczania, jak podstawa programowa wpływa na programy

        nauczania,
     - analiza podstawy programowej – pierwszym „krokiem” tworzenia programu nauczania,
     - struktura programu nauczania,
     - tworzenie programu nauczania - działania nauczyciela „krok po kroku",
     - obudowa programu,
     - modyfikacja programu.

3. Termin szkoleniapaździernik 2017 r.
4. Liczba godzin: 10h
5. Miejsce szkolenia: ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec
6. Koszt szkolenia – 150 zł/osoba
Karta zgłoszenia na stronie - http://pceikk.pl/szkolenia.html

Szkolenie dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych

__________________________________________________________________________________

Zapraszamy na szkolenie nauczycieli matematyki szkół podstawowych:

Nowa podstawa – nowe wyzwania. Warsztaty dla nauczycieli matematyki szkół podstawowych.

 

Program  szkolenia:

 • Zmiany w zakresie treści, celów i metod nauczania wprowadzone przez nową podstawę programową.

 • Nauczanie matematyki w klasie VII w latach 2017/18, 2018/19 i 2019/20.

 • Metodyka nauczania materiału, który nie występował w dotychczasowej podstawie programowej.

 • Przygotowanie uczniów szkoły podstawowej do egzaminu ósmoklasisty.

Zajęcia prowadzone będą metodami aktywizującymi uczestników i będą miały na celu wypracowanie konkretnych stanowisk i dokumentów przydatnych w nauczaniu matematyki w szkole podstawowej.

 

Termin szkolenia: 27.09.2017 godz. 15:00

Miejsce szkolenia: ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec

Liczba godzin: 4 (dydaktyczne)

Prowadzący: Jerzy Janowicz

Cena szkolenia: 80 zł/osoba

Karta zgłoszenia

Oferta Szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

__________________________________________________________________

Szanowni nauczyciele i pracownicy administracyjni oświaty powiatu bolesławieckiego

 

     W związku z wprowadzoną 1 stycznia 2017 roku reformą oświaty czekają nas nowe zadania, które muszą zostać wprowadzone w najbliższych miesiącach. Zaplanowane przez MEN zmiany wymagają od nas odpowiedniego przygotowania do realizowania zadań oświatowych w obszarze dydaktyki, wychowywania i profilaktyki. Zmiany dotyczą również sposobu prowadzenia szkół oraz jej organizacji.

 

     Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom PCEiKK przygotowało ofertę szkoleniową wspierającą nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników administracyjnych.

 

Przygotowana Oferta Szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 zawiera propozycję realizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji indywidualnych i szkoleń rad pedagogicznych związanych z realizacją priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Dodatkowo przygotowaliśmy ofertę innych szkoleń, które wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli powiatu bolesławieckiego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach
Uwaga – zgłoszenia na kursy i szkolenia w 2017 roku przyjmujemy do 25 września.
Karta zgłoszenia na kursy dostępna jest w zakładce Szkolenia lub poniżej:

Prosimy o wypełnianie karty zgłoszeniowej komputerowo, a następnie wydrukowanie i podpisanie przez Dyrekcję oraz przesłanie za pośrednictwem FAXu, e-maila lub osobiście.

                                                                                                                                               Dyrektor PCEiKK

                                                                                                                                           mgr Cezariusz Rudyk

Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

___________________________________________________________________________________________________________________

Z dniem 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, które obecnie znajduje się przy ul. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej).

Oferta wynajmu pokoi w Bursie Szkolnej w Bolesławcu

______________________________________________________________

Wyjątkowa okazja wynajmu tanich miejsc noclegowych w bolesławieckiej Bursie Szkolnej. Ceny są bardzo atrakcyjne już przy mniej licznych rezerwacjach, a tym bardziej przy zainteresowaniu większych grup.

 

Wynoszą one:
- dla grupy od 10 do 19 osób - 50,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg
- dla grupy od 20 do 29 osób - 25,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg,
- dla grupy 30 osób i więcej - 20,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg.

 

Propozycja dotyczy również ferii zimowych, dlatego bez problemu można zaplanować pobyt w Bolesławcu na kilka miesięcy wcześniej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec, tel./ fax 75-735-18-64,

e-mail: pceikk@op.pl

 

Wyniki rekrutacji do Bursy Szkolnej w Bolesławcu na rok szkolny 2017/2018

_________________________________________________________________

Materiał podstawowy i dodatkowy do XVI Powiatowego Konkursu Języka Polskiego
dla Uczniów Gimnazjum „W kręgu motywów literackich”

_______________________________________________________________________

Regulamin Powiatowego Turnieju Wiedzy o Sztuce im. Jolanty Ajlikow-Czarneckiej

______________________________________________________________________

Regulamin IV Powiatowej Olimpiady Biblijnej

______________________________________________

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Wiedzy o Janie Pawle II

_______________________________________________________________

Regulamin IX Powiatowego Konkursu Języka Niemieckiego dla Uczniów Gimnazjum

_______________________________________________________________________________________

Regulamin XV Bolesławieckiego Konkursu Matematycznego

_______________________________________________________________

Regulamin V Powiatowego Konkursu Fizycznego dla Uczniów Gimnazjum

____________________________________________________________________________

Regulamin XVII Powiatowego Konkursu Języka Polskiego dla Uczniów Szkół Podstawowych "Spotkanie z poezją"

_______________________________________________________________________________

Materiały konkursowe do XVI  Powiatowego  Konkursu  Języka  Polskiego

dla  Uczniów  Gimnazjum „W kręgu motywów literackich”

_______________________________________________________________________________

Regulamin Turnieju Ortograficznego - 2017 rok

_________________________________________________

Regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przesyła aktualny regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Materiały z konferencji w dniu 08.12.2016 r. prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej

______________________________________________________________________________________________________

Harmonogram konkursów w roku szkolnym 2016/2017

_____________________________________________________

 • Harmonogram

Oferta szkoleniowa na rok 2016/2017


 
 
 • Podanie o przyjęcie na kurs.                                     (Prosimy o wypełnianie podania komputerowo, wydrukowanie, podpisanie przez Dyrekcję i przesłanie za pośrednictwem FAXu lub e-maila)

Konkurs literacki "Zatrzymać w czasie"

 
Więcej informacji tutaj.

Nowe formy szkoleniowe
 
1)  Ochrona danych osobowych - 7 czerwca 2016 r.
    2)  Projekt RPOWD 10.2.1.G Podniesienie kompetencji nauczycieli 
         Powiatu Bolesławieckiego
    3)  Projekt RPOWD 10.4.1 "Edukacja Kluczem do Kariery -
         kompleksowy program rozwoju uczniów pięciu szkół Powiatu
          Bolesławieckiego"
Uwaga! Zmiany w sposobie płatności. Więcej informacji na stronie placówki.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu powstało
1 września 2001 r. PCEiKK tworzy zespół placówek, w skład którego wchodzą:

przy ul. Ogrodowej 7:

przy ul. Tyrankiewiczów 11:

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem