WITAMY NA STRONIE
POWIATOWEGO CENTRUM EDUKACJI I KSZTAŁCENIA KADR
W BOLESŁAWCU
 

Lista osób przyjętych do Bursy Szkolnej na rok szkolny 2018/2019

_____________________________________________________________________

Nabór na stanowisko urzędnicze

_______________________________________

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze referenta ds. kadr.

 

Więcej informacji znajduje się w zakładce BIP oraz poniżej:

Aktualizacja - 02.07.2018 r.

Aktualizacja - 03.07.2018 r.

Informacja o publikacji protokołów z konkursów na stronie internetowej

____________________________________________________________________________

Od dnia 25.05.2018 r. wszelkie protokoły z konkursów będą przesyłane drogą mailową do szkół.

RUNdka z Powiatem bolesławieckim 2018

___________________________________________

Wszelkie informacje organizacyjne znajdują się w zakładce "RUNdka z Powiatem bolesławieckim 2018".

Materiały z konferencji pt. "Nowe perspektywy doradztwa zawodowego w Powiecie Bolesławieckim"

_______________________________________________________________________________________________________________

Warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem metod nauczania Marii Montessori

____________________________________________________________________________________

Zapraszamy na warsztaty edukacyjne z wykorzystaniem metod nauczania Marii Montessori prowadzone przez Panią Beatę Ogórek-Lubarską.

 

Warsztat 1:

"Edukacja językowa z wykorzystaniem materiałów rozwojowych wg Marii Montessori"

 

Podczas warsztatów zaprezentowane zostanie od czego zacząć "pisanie", a od czego czytanie. Jak z dziećmi niepiszącymi i nieczytającymi tworzyć opowiadanie. W jaki sposób zaprezentować dzieciom, również nie czytającym, rzeczownik czy przymiotnik. Jakie pomoce wybierać do głoskowania.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia:

 • Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani ta metodą i tematyką spotkania

 • Termin szkolenia: wstępnie kwiecień 2018 r.

 • Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

 • Cena szkolenia:120 zł/osobę

 • Osoba prowadząca warsztat: Beata Ogórek-Lubarska

 • Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przy ulicy Tyrankiewiczów 11.

Uwaga!- ze względu na fakt, iż zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu liczba miejsc ograniczona do 15. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

>>Karta zgłoszenia<<

Warsztat 2:

„Co kryje się w lesie?”- elementy wychowania kosmicznego wg Marii Montessori

 

W programie warsztatów przykłady zajęć do wykorzystania z całą grupą dzieci/uczniów:
• Elementy wychowania kosmicznego w systemie Marii Montessori;
• Budowa lasu;
• Zwierzęta w lesie
• Tropy zwierząt
• Opowieść: ”O czym szumi sosna, …?”
• Opowieść: „Tulipan”
• Czas-liniowo i cyklicznie w kole”
• Zachowanie w lesie”
z wykorzystaniem środków dydaktycznych: mata do warstwowej budowy lasu, figurki zwierząt, karty rozwojowe, mata i karty do rozpoznawania tropów zwierząt, opowieść: „O czym szumi sosna, …”, „Tulipan” i jego rozwój, linia czasu, koło pór roku.
Praca w grupach: Analiza ciekawych propozycji zajęć wg Marii Montessori.
Wybór-inspiracje-tworzenie pomysłów do własnego warsztatu pracy.

 

Szczegóły dotyczące szkolenia:

 • Adresaci szkolenia: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej oraz wszyscy zainteresowani tą metodą i tematyką spotkania.

 • Termin szkolenia: wstępnie kwiecień 2018 r.

 • Liczba godzin: 4 godziny dydaktyczne

 • Cena szkolenia: 120 zł/osobę

 • Osoba prowadząca warsztat: Beata Ogórek-Lubarska

 • Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przy ulicy Tyrankiewiczów 11.

 

Uwaga!- ze względu na fakt, iż zajęcia prowadzone będą w formie warsztatu liczba miejsc ograniczona do 15. Liczy się kolejność zgłoszeń.

 

>>Karta zgłoszenia<<

 

Główne cele warsztatów:

- poznanie specyfiki pracy z dzieckiem/uczniem metodą Marii Montessori,
- przybliżenie zasad nauczania metodą Marii Montessori,
- prezentacja i praktyczne wykorzystanie wybranych materiałów dydaktycznych na poziomie przedszkola i klas młodszych,
-motywowanie nauczycieli do niestandardowego działania w praktyce przedszkolnej/szkolnej,
-tworzenie własnych pomysłów zajęć z dziećmi/uczniami zainspirowanych propozycjami dobrych praktyk w oparciu o metodę Marii Montessori.

 

Informacje o osobie prowadzącej warsztaty:
Beata Ogórek-Lubarska – mgr matematyki.
Posiada kwalifikacje w zakresie oligofrenopedagogiki, pedagogiki opiekuńczo-wychowawczej, nauczania wczesnoszkolnego i przedszkolnego oraz nauczania fizykiw gimnazjum. Pasjonatka pedagogiki Marii Montessori- w tym zakresie skończyła kilka kursów propedeutycznych. Uczestniczka projektu „Wychowanie dla pokoju w przedszkolach i szkołach Montessori. Doświadczenia niemieckie – inspiracją dla Polski. Seminarium.” oraz POLSKICH DNI MONTESSORI.

Szkolenie pn.: "Elementy retoryki w szkole podstawowej. Wskazówki do praktycznej realizacji"

_______________________________________________________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn.: "Elementy retoryki w szkole podstawowej. Wskazówki do praktycznej realizacji".

 

Treści kształcenia: Retoryka w teorii. retoryka w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej. Rozkład treści nauczania retoryki i erystyki. Ćwiczenia z retoryki dostosowane do wieku ucznia.

 

Program szkolenia:

 • Wykład: Krótkie wprowadzenie w teorię retoryki i erystyki.

 • Dyskusja: retoryka w podstawie programowej (treści kształcenia)

 • Warsztat: Ćwiczenia z retoryki.

Szczegóły szkolenia:

 • Adresaci: Nauczyciele języka polskiego ze szkół podstawowych

 • Termin szkolenia: Wstępnie kwiecień 2018 r.

 • Czas trwania szkolenia: 5 godzin dydaktycznych

 • Miejsce szkolenia: sala konferencyjna Bursy Szkolnej przy ulicy Ogrodowej 7.

 • Cena szkolenia: 90 zł/osobę

 

Data i godzina szkolenia zostanie doprecyzowana w przypadku utworzenia grupy.

 

>>Karta zgłoszenia<<

Kurs kierowników wycieczek szkolnych

________________________________________________________

Serdecznie zapraszamy na szkolenie pn.:"Kurs kierowników wycieczek szkolnych".

 

Szczegóły szkolenia:

Adresat szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół.
Wstępny termin szkolenia: kwiecień 2018 r.
Miejsce szkolenia: Sala konferencyjna Bursy Szkolnej przy ul. Ogrodowej 7 w Bolesławcu
Koszt szkolenia: 150zł/osoba

Osoba prowadząca: Roman Binkiewicz

 

>>Karta zgłoszenia<<

 Ośrodek koordynacyjno – rehabilitacyjno –  

 opiekuńczy

_________________________________________________________________

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr - Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Bolesławcu przy ul. Tyrankiewiczów 11 została wskazana do pełnienia w powiecie bolesławieckim funkcji wiodącego ośrodka koordynacyjno – rehabilitacyjno – opiekuńczego, utworzonego w związku z realizacją rządowego programu kompleksowego wsparcia dla rodzin „Za życiem” ze szczególnym uwzględnieniem interdyscyplinarnego wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od momentu wykrycia niepełnosprawności lub zagrożenia niepełnosprawnością (Podstawę prawną Programu stanowi art. 12 ustawy z dnia 4 listopada 2016 roku o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. poz 1860) oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 5 września 2017 r. w sprawie szczegółowych zadań wiodących ośrodków koordynacyjno- rehabilitacyjno- opiekuńczych (Dz. U. z dnia 7 września 2017 r. poz 1712)).

 

Szczegółowe informacje dotyczące realizowanego programu rządowego znajdują się w zakładce "Za życiem".

Szkolenie pt. „Warsztat pracy nauczyciela fizyki w szkole podstawowej i gimnazjum”

_______________________________________________________________________________________________________________________

Program szkolenia: W trakcie szkolenia nauczyciele zapoznają się z eksperymentami na lekcjach fizyki oraz samodzielnie przeprowadzą doświadczenia zgodnie z przygotowanymi kartami pracy.
Data szkolenia: przeniesione na 2018 r.
Liczba godzin: 4
Prowadzący: Zdzisław Zarzycki
Koszt szkolenia: 100,00 zł/osoba
Miejsce szkolenia: Szkoła Podstawowa nr 2 w Bolesławcu, ul. Słowackiego 2
Adresaci: nauczyciele fizyki szkół podstawowych i gimnazjum

Szkolenie „Budowanie programów nauczania w oparciu o założenia nowej podstawy programowej”

_______________________________________________________________________________________________________________________

1. Adresat szkolenia: Nauczyciele wszystkich typów szkół

2. Program szkolenia:

     - podstawy prawne,

     - różne spojrzenia na program nauczania, jak podstawa programowa wpływa na programy

        nauczania,
     - analiza podstawy programowej – pierwszym „krokiem” tworzenia programu nauczania,
     - struktura programu nauczania,
     - tworzenie programu nauczania - działania nauczyciela „krok po kroku",
     - obudowa programu,
     - modyfikacja programu.

3. Termin szkolenia: zostanie ogłoszony w późniejszym okresie
4. Liczba godzin: 10h
5. Miejsce szkolenia: ul. Ogrodowa 7, 59-700 Bolesławiec
6. Koszt szkolenia – 150 zł/osoba
Karta zgłoszenia na stronie - http://pceikk.pl/szkolenia.html

Oferta Szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018

__________________________________________________________________

Szanowni nauczyciele i pracownicy administracyjni oświaty powiatu bolesławieckiego

 

     W związku z wprowadzoną 1 stycznia 2017 roku reformą oświaty czekają nas nowe zadania, które muszą zostać wprowadzone w najbliższych miesiącach. Zaplanowane przez MEN zmiany wymagają od nas odpowiedniego przygotowania do realizowania zadań oświatowych w obszarze dydaktyki, wychowywania i profilaktyki. Zmiany dotyczą również sposobu prowadzenia szkół oraz jej organizacji.

 

     Wychodząc naprzeciw Państwa potrzebom PCEiKK przygotowało ofertę szkoleniową wspierającą nauczycieli, dyrektorów szkół oraz pracowników administracyjnych.

 

Przygotowana Oferta Szkoleniowa na rok szkolny 2017/2018 zawiera propozycję realizacji szkoleń, warsztatów, konferencji, konsultacji indywidualnych i szkoleń rad pedagogicznych związanych z realizacją priorytetów MEN na rok szkolny 2017/2018:

 1. Wdrażanie nowej podstawy programowej kształcenia ogólnego.

 2. Podniesienie jakości edukacji matematycznej, przyrodniczej i informatycznej.

 3. Bezpieczeństwo w internecie. Odpowiedzialne korzystanie z mediów społecznych.

 4. Wprowadzanie doradztwa zawodowego do szkół i placówek.

 5. Wzmacnianie wychowawczej roli szkoły.

 6. Podnoszenie jakości edukacji włączającej w szkołach i placówkach systemu oświaty.

Dodatkowo przygotowaliśmy ofertę innych szkoleń, które wynikają z przeprowadzonej diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli powiatu bolesławieckiego.

 

Serdecznie zapraszam do udziału w szkoleniach
Uwaga – zgłoszenia na kursy i szkolenia w 2017 roku przyjmujemy do 25 września.
Karta zgłoszenia na kursy dostępna jest w zakładce Szkolenia lub poniżej:

Prosimy o wypełnianie karty zgłoszeniowej komputerowo, a następnie wydrukowanie i podpisanie przez Dyrekcję oraz przesłanie za pośrednictwem FAXu, e-maila lub osobiście.

                                                                                                                                               Dyrektor PCEiKK

                                                                                                                                           mgr Cezariusz Rudyk

Zmiana siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

___________________________________________________________________________________________________________________

Z dniem 1 września 2017 r. nastąpiła zmiana adresu siedziby Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu, które obecnie znajduje się przy ul. Tyrankiewiczów 11 w Bolesławcu (wejście od strony Biblioteki Pedagogicznej).

Oferta wynajmu pokoi w Bursie Szkolnej w Bolesławcu

______________________________________________________________

Wyjątkowa okazja wynajmu tanich miejsc noclegowych w bolesławieckiej Bursie Szkolnej. Ceny są bardzo atrakcyjne już przy mniej licznych rezerwacjach, a tym bardziej przy zainteresowaniu większych grup.

 

Wynoszą one:
- dla grupy od 10 do 19 osób - 50,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg
- dla grupy od 20 do 29 osób - 25,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg,
- dla grupy 30 osób i więcej - 20,00 zł za dobę od osoby za 1 nocleg.

 

Propozycja dotyczy również ferii zimowych, dlatego bez problemu można zaplanować pobyt w Bolesławcu na kilka miesięcy wcześniej.

Wszystkich zainteresowanych prosimy o kontakt:
Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu
ul. Tyrankiewiczów 11, 59-700 Bolesławiec, tel./ fax 75-735-18-64,

e-mail: pceikk@op.pl

 

Wyniki rekrutacji do Bursy Szkolnej w Bolesławcu na rok szkolny 2017/2018

_________________________________________________________________

Regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę"

___________________________________________

Dyrektor Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu przesyła aktualny regulamin konkursu "Poznajemy Ojcowiznę".

Materiały z konferencji w dniu 08.12.2016 r. prof. dr hab. Anny Izabeli Brzezińskiej

______________________________________________________________________________________________________

Nowe formy szkoleniowe
 
1)  Ochrona danych osobowych - 7 czerwca 2016 r.
    2)  Projekt RPOWD 10.2.1.G Podniesienie kompetencji nauczycieli 
         Powiatu Bolesławieckiego
    3)  Projekt RPOWD 10.4.1 "Edukacja Kluczem do Kariery -
         kompleksowy program rozwoju uczniów pięciu szkół Powiatu
          Bolesławieckiego"
Uwaga! Zmiany w sposobie płatności. Więcej informacji na stronie placówki.

Powiatowe Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu powstało
1 września 2001 r. PCEiKK tworzy zespół placówek, w skład którego wchodzą:

przy ul. Ogrodowej 7:

przy ul. Tyrankiewiczów 11:

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem