Powiatowego Centrum Edukacji i Kształcenia Kadr w Bolesławcu

Schemat organizacyjny

Ogłoszenia o przetargach

Data publikacji: 08.01.2020 r.
 

Pytanie nr 2 do postępowania nr KZSU.ZP.P.14.2019

Data publikacji: 03.01.2020 r.
 

Pytanie nr 1 do postępowania nr KZSU.ZP.P.14.2019

Data publikacji: 31.12.2019 r.
 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa samochodu osobowego z napędem elektrycznym z oprzyrządowaniem diagnostycznym" nr KZSU.ZP.P.14.2019

Załączniki:

Data publikacji: 23.12.2019 r.
 
Data publikacji: 13.11.2019 r.
 

Pytanie nr 1 do postępowania nr KZSU.ZP.P.8.2019

Data publikacji: 06.11.2019 r.
 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia, którego przedmiotem jest "Zakup i dostawa samochodu osobowego z napędem hybrydowym z oprzyrządowaniem diagnostycznym" nr KZSU.ZP.P.8.2019

Załączniki:

Data publikacji: 31.10.2019 r.
 
Data publikacji: 23.10.2019 r.
 

Pytanie nr 1, 2 do postępowania nr KZSU.ZP.P.7.2019

Data publikacji: 21.10.2019 r.
 

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia którego przedmiotem jest "Zakup stanowisk do programowania sterowników PLC" nr KZSU.ZP.P.7.2019

Załączniki:

Data publikacji: 15.10.2019 r.
 
Data publikacji: 24.06.2019 r.
 
Data publikacji: 06.06.2019 r.
 
Data publikacji: 27.05.2019 r.
 
 • Pytanie nr 3 do SIWZ do postępowania nr KZSU.ZP.P.4.2019

Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie: PLIK

Data publikacji: 22.05.2019 r.
 
 • Pytanie nr 1 / zmiana nr 1 do SIWZ do postępowania nr KZSU.ZP.P.4.2019

Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie: PLIK

 • Pytanie nr 2 do SIWZ do postępowania nr KZSU.ZP.P.4.2019

Treść pytania i odpowiedź w załączonym piśmie: PLIK

Data publikacji: 22.05.2019 r.
 

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn. "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego" nr KZSU.ZP.P.4.2019

Załączniki edytowalne:

 Data publikacji: 15.05.2019 r.
 
Data publikacji: 12.02.2019 r.
 
Data publikacji: 28.01.2019 r.
 
 • Pytanie nr 2 do ogłoszenia nr KZSU.ZP.P.1.2019:                                                                                                            1. Proszę o określenie podstawy łączenia kursu prawa jazdy kat. C i kat. CE w jednym kursie z kwalifikacją wstępną?

  2. Czy osoby kierowane na kurs kat. C będą rozpoczynać kurs kwalifikacji wstępnej?

  3. Jaki czas szkolenia przewidują Państwo dla trzech wskazanych kursów dla każdej z wyodrębnionych grup, aby wszystkie osoby kierowane na kursy ukończyły je do końca 2020?

  4. Czy wskazane szkolenia mogą odbywać się w weekendy?

Odpowiedź w załączniku

Data publikacji: 14.01.2019 r.
 
 • Pytanie nr 1 do ogłoszenia nr KZSU.ZP.P.1.2019: Czy załącznik 1 c wypełnić trzeba tylko dla części 2 i 3 czy dla wszystkich? Podane pozycje spawania według wytycznych obejmują kurs podstawowy i ponadpodstawowy co wiąże się z podwójnym egzaminem, teraz pytanie czy 170 godzin obejmuje 2 szkolenia plus cięcie plazmom?

Odpowiedź w załączniku

Data publikacji: 14.01.2019 r.
 
Data publikacji: 10.01.2019 r.
 
Data publikacji: 08.01.2019 r.
 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.14.2017

Plik

Data publikacji: 26.05.2017 r.

 
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP dotyczy: postępowania przetargowego w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego PCEiKK.ZP.P.14.2017 pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego"

Plik

Data publikacji: 22.05.2017 r.

 

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz urządzeń biurowych w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.14.2017

Data publikacji: 11.05.2017 r.

 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych, sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i urządzeń spalinowych w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.9.2017

Plik

Data publikacji: 05.04.2017 r.

 
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP dotyczy: postępowania przetargowego pn. Dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych, sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i urządzeń spalinowych w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.9.2017

Plik

Data publikacji: 03.04.2017 r.

 

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa obrabiarek, sprzętu samochodowego, urządzeń spawalniczych, sprzętu budowlanego, elektronarzędzi i urządzeń spalinowych w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.9.2017

Data publikacji: 23.03.2017 r.

 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty pn. Dostawa aparatu ultrasonograficznego w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.7.2017

Plik

Data publikacji: 20.03.2017 r.

 
 • Informacja z otwarcia ofert na podstawie art. 86 ust. 5 PZP dotyczy: postępowania przetargowego pn. Dostawa aparatu ultrasonograficznego w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.7.2017

Plik

Data publikacji: 15.03.2017 r.

 
 • Zawiadomienie o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne pod nazwą: Usługa doradztwa zawodowego w formie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ponadgminazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.5.2017

Plik

Data publikacji: 08.03.2017 r.

 

Przetarg nieograniczony pn. Dostawa aparatu ultrasonograficznego w ramach projektu pn. "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego"

Data publikacji: 03.03.2017 r.

 
 • Informacja o udzieleniu zamówienia w postępowaniu na usługi społeczne pod nazwą: Usługa doradztwa zawodowego w formie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ponadgminazjalnych Powiatu Bolesławieckiego w ramach projektu "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego" nr PCEiKK.ZP.P.4.2017

Plik

Data publikacji: 01.03.2017 r.

 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne pod nazwą: "Usługa szkoleniowa w formie dodatkowych zajęć zawodowych dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiat Bolesławieckiego w ramach projektu "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego"

Plik

Data publikacji: 22.02.2017 r.

 
 • Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty w postępowaniu na usługi społeczne pod nazwą: "Usługa doradztwa zawodowego w formie dodatkowych zajęć dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Powiat Bolesławieckiego w ramach projektu "Edukacja Kluczem do Kariery - kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół z Powiatu Bolesławieckiego"

Plik

Data publikacji: 17.02.2017 r.

 
 • Pytanie nr 3 i 4 do ogłoszenia PCEiKK.ZP.P.5.2017                                                                                                         3. Czy zajęcia mogą się odbywać w ośrodku na terenie Bolesławca? Czy obowiązkowo w szkołach?                   4. Z dniem 1 kwietnia 2017 r. wchodzi w życie nowy załącznik w dzienniku Ustaw z dnia 20.01.2017 r. pod poz.134 opublikowane zostało rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z dnia 11.01.2017 r., zmieniające rozporządzenie w sprawnie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Zgodnie z wyżej wymienioną nowelizacją z dniem 1 kwietnia 2017 r. załącznik wyklucza przeprowadzenie egzaminu państwowego z zakresu operator zagęszczarek i ubijaków wibracyjnych. Informujemy , że możemy przeprowadzić w/w szkolenie zgodnie z zasadami pozaszkolnych form szkolenia kończącym się egzaminem przeprowadzanym przez ośrodek szkolący. Po ukończeniu szkolenia oraz pozytywnym zaliczeniu egzaminu uczestnicy otrzymują "zaświadczenie ukończenia kursu" wydane na podstawie §18 ust. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 11.01.2012 r. w sprawie kształcenia ustawicznego w formach pozaszkolnych ( Dz.U.z 2014 r. poz.622).                                   

Odp. w załączniku.                                                                                                                                                             

Data publikacji: 16.02.2017 r.

 
 • Pytanie nr 2 do ogłoszenia PCEiKK.ZP.P.5.2017 W pkt. X. ppkt. 3. jest zamieszczona informacja o złożeniu załącznika nr 1 E - dotyczący wykonanych usług, niestety w załącznikach, które są dołączone do ogłoszenia nie ma tego załącznika dodanego, a także w całym ogłoszeniu nie ma mowy o wykazie usług, które trzeba dołączyć. Proszę o informacje w tej sprawie.                                                                                                              

Odp. w załączniku.                                                                                                                                                             

Data publikacji: 16.02.2017 r.

 
 • Pytanie nr 1 do ogłoszenia PCEiKK.ZP.P.5.2017 Zwracam się z prośbą o wyjaśnienie ile godzin ma trwać "Kurs kwalifikacyjny SEP do 1 kV" dla uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki w Bolesławcu - część 2 ogłoszenia.

Odp. w załączniku.

Data publikacji: 16.02.2017 r. 

        

Konkursy na stanowiska urzędnicze

_______________________________________

 
1. Ogłoszenie NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA PROJEKTU                                      pn.: „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół            z Powiatu Bolesławieckiego”
Data publikacji: 30.11.2016 r.
 
2. Ogłoszenie NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY DS. ROZLICZEŃ FINANSOWYCH PROJEKTU                                                                                                                        pn.: „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół            z Powiatu Bolesławieckiego”
Data publikacji: 30.11.2016 r.
 
3. Ogłoszenie NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE SPECJALISTY DS. SZKOLEŃ PROJEKTU        pn.: „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół            z Powiatu Bolesławieckiego”
Data publikacji: 30.11.2016 r.
 
 
 
1. Ogłoszenie NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE KIEROWNIKA PROJEKTU                                pn.: „Edukacja Kluczem do Kariery – kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół            z Powiatu Bolesławieckiego”
Data publikacji: 22.12.2016 r.
 
                                        

Nabór na stanowiska urzędnicze

Data publikacji: 03.01.2019 r.
Data publikacji: 03.01.2019 r.
Data publikacji: 02.01.2019 r.
Data publikacji: 02.01.2019 r.
Data publikacji: 28.12.2018 r.
Data publikacji: 27.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
Data publikacji: 21.12.2018 r.
 Data publikacji: 18.12.2018 r.
Data publikacji: 18.12.2018 r.
Data publikacji: 14.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
 • Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. szkoleń projektu pn.: "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego"

Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
 • Lista kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani do drugiego etapu konkursu na wolne stanowisko urzędnicze specjalisty ds. monitorowania projektu pn.: "Kształcenie zawodowe szansą dla uczniów Powiatu Bolesławieckiego"

Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 13.12.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 26.11.2018 r.
Data publikacji: 03.07.2018 r.
Data publikacji: 02.07.2018 r.

Data publikacji: 12.06.2018 r.

Data publikacji: 22.05.2018 r.
Data publikacji: 18.05.2018 r.
Data publikacji: 26.04.2018 r.
Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem