O projekcie

Edukacja Kluczem do Kariery

kompleksowy program rozwoju uczniów i uczennic pięciu szkół
z Powiatu Bolesławieckiego
Nr projektu SL2014: RPDS.10.04.01-02-0008/16

Cel projektu

 

Celem projektu jest podniesienie jakości i wzmocnienie atrakcyjności oferty edukacyjnej 5 Zespołów Szkół prowadzących kształcenie zawodowe (Zespół Szkół Elektronicznych im. Ignacego Domeyki, Zespół Szkół Mechanicznych im. Ludwika Waryńskiego, Zespół Szkół Handlowych i Usługowych im. Jana Kochanowskiego , Zespół Szkół Ogólnokształcących i Zawodowych im. mjra Henryka Sucharskiego, Zespół Szkół Budowlanych) – służące podniesieniu zdolności 1196 uczniów/uczennic do przyszłego zatrudnienia, oraz podniesienie kwalifikacji 4 nauczycieli praktycznej nauki zawodu związanej z kierunkiem kształcenia zawodowego co podniesie jakość kształcenia w tych zawodach oraz doposażenie placówek do końca VIII 2018 r.

 

Grupa docelowa

 

Grupę docelową stanowią:

  • Uczniowie i słuchacze szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe - 1196 uczniów/uczennic (515 Kobiet, 681 Mężczyzn);

  • Szkoły i placówki prowadzące kształcenie zawodowe - 5 Zespołów Szkół;

  • Nauczyciele zawodu - 4 (0 Kobiet, 4 Mężczyzn).

 

Wynik projektu

 

W ramach projektu zostaną osiągnięte następujące cele:

  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego wykorzystujących doposażenie zakupione dzięki EFS - 4;

  • Liczba uczniów szkół i placówek kształcenia zawodowego uczestniczących w stażach i praktykach - 244 (64 Kobiet, 180 Mężczyzn);

  • Liczba szkół i placówek kształcenia zawodowego doposażonych w programie w sprzęt i materiały dydaktyczne niezbędne do realizacji kształcenia zawodowego - 4;

  • Liczba osób objętych szkoleniami/doradztwem w zakresie kompetencji cyfrowych - 202 (39 Kobiet ,163 Mężczyzn);

  • Liczba nauczycieli kształcenia zawodowego oraz instruktorów praktycznej nauki zawodu, którzy uzyskali kwalifikacje lub nabyli kompetencje po opuszczeniu programu - 4 Uczestników Projektu (0 Kobiet, 4 Mężczyzn).

 

Projekt zakłada równe wsparcie dla kobiet i mężczyzn, uwzględniając ich indywidualne potrzeby. Nauczyciele i trenerzy będą prowadzić zajęcia w sposób niestereotypowy i równościowy, promując w ten sposób postawy szacunku dla odmienności i różnic między ludźmi. Projekt będzie zarządzany w sposób równościowy umożliwiając jednakowy udział w podejmowaniu decyzji kobietom i mężczyznom.

Okres realizacji: styczeń 2017 r. - sierpień 2018 r.

Obszar: Powiat Bolesławiecki

Ta strona może korzystać z Cookies.
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.

OK, rozumiem lub Więcej Informacji
Informacja o Cookies
Ta strona może wykorzystywać pliki Cookies, dzięki którym może działać lepiej. W każdej chwili możesz wyłączyć ten mechanizm w ustawieniach swojej przeglądarki. Korzystając z naszego serwisu, zgadzasz się na użycie plików Cookies.
OK, rozumiem